ฐานข้อมูลที่ สป. อว. บอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี 2565

📢📢ประชาสัมพันธ์ 📢📢

ฐานข้อมูลที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 9 ฐาน ดังนี้
1. ACM Digital Library 🔎🔎 https://dl.acm.org/
2. IEEE Electronic Library (IEL) 🔎🔎 https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
3. SpringerLink – Journal 🔎🔎https://link.springer.com/
4. American Chemical Society Journal (ACS) 🔎🔎 https://pubs.acs.org/
5. Emerald Management 🔎🔎 https://www.emerald.com/insight/
6. Academic Search Ultimate 🔎🔎https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=asn
7. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 🔎🔎https://www.library.mfu.ac.th/go/single-search
8. ScienceDirect 🔎🔎 https://www.sciencedirect.com/
9. Engineering Source 🔎🔎https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=egs
🧑‍💻🧑‍💻ใช้งานนอกเครือข่ายด้วย Ezproxy 🔗🔗🔗https://login.proxy.library.mfu.ac.th/login
สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ โดยใช้ username และ password ระบบลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา (reg.mfu.ac.th) หรือระบบ HR สำหรับบุคลากร (hr.mfu.ac.th)
**กรณีผ่าน IP Address ของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ username และ password ผ่านหน้าเว็บห้องสมุด 🔗🔗🔗 https://www.library.mfu.ac.th/th/eresource/
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายละเอียดเพิ่มเติม
eMail: support.library@mfu.ac.th
Facebook: m.me/MFULIBRARY
Line: lin.ee/ASHg9gh
Telephone: 0-5391-6339, 0-5391-6332