ใช้บัญชีและรหัสผ่านของห้องสมุดเพื่อใช้งานคอมพิวเตอร์

ห้องสมุดได้ทำการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ห้อง Self-Access Learning และเครื่องคอมพิวเตอร์ดูหนังแบบเดี่ยวเพื่อให้ง่ายกับผู้ใช้บริการ โดยสามารถใช้บัญชีและรหัสผ่านของห้องสมุดเพื่อทำการล็อกอินได้ทันที โดยไม่ต้องเขียนแบบฟอร์มขอใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ:

1. รหัสผ่านดังกล่าวสามารถใช้กับระบบอื่นๆ ของห้องสมุดดังนี้

– ยืมต่อด้วยตนเอง
– ตรวจสอบการยืมหนังสือ
– คอมพิวเตอร์ห้อง Self-Access Learning
– คอมพิวเตอร์ดูหนังเดี่ยว

2. หากต้องการขอยืมใช้หูฟัง ต้องเขียนแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์lสื่อโสตทัศนศึกษา

3. หากไม่สามารถใช้รหัสผ่านเข้าใช้งานได้ ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน หรือเคาน์เตอร์สื่อโสตทัศนวัสดุ ชั้น 3 

Leave a Reply