พิธีเปิด MFU Online Book Fair 2020 และกิจกรรมเสวนาออนไลน์กับคุณพริษฐ์ วัชรสินธุ (ไอติม)

ประมวลภาพพิธีเปิด MFU Online Book Fair 2020 และกิจกรรมเสวนาออนไลน์กับคุณพริษฐ์ วัชรสินธุ (ไอติม)
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

      กิจกรรมดังกล่าวเป็นการไลฟ์สดผ่าน Facebook Fanpage: MFU LIBRARY ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ กล่าวเปิดงานหลังจากนั้นเป็นการประกาศรางวัลยอดนักอ่าน ซึ่งในปีนี้ได้มอบรางวัลให้แก่ อาจารย์ดรรชนี ลิ้มประเสริฐ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ นายวีระชัย เจริญจิตติชัย ส่วนพัฒนานักศึกษา และนางสาวเกศสิริ สุยะไชย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร พร้อมของที่ระลึก และพิเศษสุดกับสิทธิพิเศษยืมหนังสือได้ไม่จำกัดจำนวนเล่มเป็นระยะเวลา 1 ปี (23 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2564)

ก่อนเริ่มกินกรรมเสวนาออนไลน์ ได้รับเกียรติจากคุณธนกฤต ลภัสศิริกุล ตำแหน่ง Senior Sale Executive สำนักพิมพ์ Gale มาแนะนำการใช้ e-Books ของสำนักพิมพ์ Gale ซึ่งผู้รับชมจะได้ประโยชน์และเทคนิคในการอ่าน e-Books ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

หลังจากนั้นเป็นการเสวนาออนไลน์กับคุณพริษฐ์ วัชรสินธุ (ไอติม) นักคิด นักเขียน และ CEO แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาที่ชื่อว่า ‘StartDee’ ในหัวข้อ “เพราะหนังสือบ่งบอกความเป็นคุณ” พิธีกรดำเนินรายการโดยนางสาว เมษยา อ่อนศรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในกิจกรรมเสวนามีหนังสือที่แนะนำในช่วงเสวนาจำนวน 5 เล่ม คือ 1. Charlie and the Chocolate Factory – Roald Dahl 2. Nudge – Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein 3. Theory of Justice – John Rawls 4. ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี – ณัฐพล ใจจริง และ5. Why So Democracy ประชาธิปไตยมีดีอะไร – พริษฐ์ วัชรสินธุ นอกจากนี้มีการพุดคุยในเทคนิคการอ่าน ฝึกภาษาอังกฤษ และการแนะนำแอพลิเคชั่น ‘StartDee’ ที่เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาอีกด้วย

ทั้งนี้กิจกรรมกรรม MFU Online Book Fair 2020 ยังมีกิจกรรมอบรมออนไลน์ กิจกรรมแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด และตอบแบบสอบถามออนไลน์ลุ้นรับของรางวัล ต่อไปจนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 63 นี้ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.library.mfu.ac.th/bookfair/

 

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่