“นวัตกรรม : เก้าอี้กระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อม”

“นวัตกรรม : เก้าอี้กระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อม”

บริษัท   SCG แพคเก็จจิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มอบเก้าอี้กระดาษให้ศูนย์บรรณสารฯ จำนวน 30 ตัว เพื่อใช้ในกิจกรรม DIY หนังสือทำมือ และกิจกรรม Book Fair

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *