ถุงผ้าเก่า...เราขอนะ

ถุงผ้าเก่า...เราขอนะ

ห้องสมุดให้บริการยืมถุงผ้าเพื่อยืมหนังสือ ภายใต้กิจกรรม “ถุงผ้าเก่า เราขอนะ” (Green Library)

เงื่อนไขการให้บริการ
ติดต่อขอยืมและคืนถุงผ้าได้ฟรีที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3
ระยะเวลาการยืมได้ตามสิทธิ์การยืมหนังสือของผู้ใช้บริการแต่ละประเภท
นักศึกษาปริญญาตรี 7 วัน
นักศึกษาปริญญาโท 14 วัน
นักศึกษาปริญญาเอก 1 เดือน
อาจารย์ 1 เทอม
นักวิจัย, พนักงาน 14 วัน

*กรณีทำถุงผ้าสูญหาย ให้นำใบใหม่มาทดแทน

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *