แก้วส่วนตัวลดโลกร้อน

แก้วส่วนตัวลดโลกร้อน

ร้านชงคาเฟ่ ร่วมกับศูนย์บรรณสารฯ ในโครงการ MFU Green Library สนับสนุนให้นักศึกษา และบุคคลากรนำแก้วส่วนตัวมาใช้แทนแก้วพลาสติก เพื่อลดการใช้พลาสติก โดยหากนำแก้วส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่มเอง จะได้รับส่วนลดทันที 2 บาท

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *