สวนและไม้ประดับ ลดโลกร้อน

สวนและไม้ประดับ ลดโลกร้อน

ห้องสมุดร่วมกับฝ่ายภูมิทัศน์ ส่วนอาคารสถานที่ ได้ทำการจัดสวนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในห้องสมุดให้ร่มรื่น สบายตา นอกจากนี้ยังให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับคุณสมบัติของไม้ประดับต่างๆ ที่ช่วยลดโลกร้อนและมลภาะวะ ทั้งนี้ ได้นำไม้ประดับที่ช่วยลดโลกร้อน ไปประดับตกแต่งตามมุมต่างๆ ของห้องสมุด

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *