“Less Waste,  More Days”

“Less Waste, More Days”

ห้องสมุดเชิญชวนให้นักศึกษา นำแก้วและภาชนะส่วนตัวมาใช้ในการรับประทานอาหารว่าง ที่ห้องสมุดจัดให้บริการทุกวันในช่วงก่อนสอบและระหว่างสอบที่บริเวณ Happy Corner  โดยการสะสมแต้มเมื่อนำแก้วหรือภาชนะมาเอง โดยเมื่อสะสมครบ 10 ครั้งจะได้สิทธิ์การยืมนานขึ้นสองเท่า

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *