มอบกระดาษรียูสให้โรงเรียนสอนคนตาบอดเพื่อนำไปใช้ในการผลิตหนังสืออักษรเบรลล์

มอบกระดาษรียูสให้โรงเรียนสอนคนตาบอดเพื่อนำไปใช้ในการผลิตหนังสืออักษรเบรลล์

 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารฯ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย เพื่อบริจาคกระดาษรียูส ที่ใช้แล้วสองหน้าขนาด A4 จำนวน 6 กล่อง เพื่อนำไปใช้ในการผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ ต่อไป

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *