อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันอัคคีภัย

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันอัคคีภัย

ศูนย์บรรณสารฯได้ร่วมกับบริษัทเอ็มพร๊อพเพอร์ตี้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันอัคคีภัย เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น- 15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บรรณสารฯ ชั้น 2 เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ กรณีหากเกิดอัคคีภัยขึ้นภายในอาคารศูนย์บรรณสารฯ เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน และ รปภ. ภายในศูนย์ฯ จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหากเกิดกรณีดังกล่าว ซึ่งในวันดังกล่าวมีทั้งภาคทฤษฎีในช่วงเช้า และให้ทุกคนได้ฝึกซ้อมปฏิบัติจริงในช่วงบ่าย

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *