มอบถุงผ้าให้ส่วนพัฒนานักศึกษา

มอบถุงผ้าให้ส่วนพัฒนานักศึกษา

 

หลังจากศูนย์บรรณสารฯ ได้คัดเลือกถุงผ้าจากการบริจาคในโครงการ “ถุงผ้าเก่า…เราขอนะ” ที่สามารถรองรับน้ำหนักของหนังสือสำหรับการให้บริการแก่ผู้ใช้ในศูนย์บรรณสารฯ แล้วนั้น มีถุงผ้าจำนวนหนึ่งที่ได้ทำการคัดแยกไว้ซึ่งอาจจะมีขนาดเล็ก หรือไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้ จึงได้ทำการมอบให้ส่วนพัฒนานักศึกษาจำนวน 29 ใบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *