ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร เมื่อ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณด้านข้างอาคารบริการวิชาการ (AS) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและเพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงด้านสิ่งแวดล้อม ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ร่วมกับส่วนอาคารฯ มฟล. จัดการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม​ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16:00 น.​ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับส่วนอาคาร​สถานที่​ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม “ถุงยาใจ” 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.00-16.00 น.  ณ พื้นที่การเรียนรู้ M-Learning space  ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ ISO 14001:2015  ของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นิทรรศการออนไลน์ วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566

ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการออนไลน์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี สามารถเข้าชมได้ที่ >>> http://www.library.mfu.ac.th/go/no-tobacco-day-2023 พิเศษ สำหรับนักศึกษา เมื่อเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการออนไลน์และตอบคำถามสั้นๆ ใน Mini Quiz รับไปเลย คะแนน MFU Character 3 คะแนน และการสะสมแต้มของ Smart User 3 แต้ม ทางศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุน การลด ละ เลิกบุหรี่สำหรับทุกคน ขอให้ควันบุหรี่ร้ายไม่ทำลายทุกคนนะคะ กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในโครงการ ISO 14001:2015 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมกิจกรรม “ตลาดนัดขยะรีไซเคิล” ครั้งที่ 3

เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00-16.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมกิจกรรม “ตลาดนัดขยะรีไซเคิล” ครั้งที่ 3 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 หน้าห้อง M-Learning Space

ศูนย์บรรณสารฯ นำกล่องกระดาษ ส่งต่อให้ในแคมเปญ reBox

เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำกล่องกระดาษไม่ใช้แล้วจำนวน 60 กิโลกรัม ส่งมอบให้บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในแคมเปญ reBox “กล่อง BOX บุญเพื่อคนพิการ” เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นกล่องใหม่ และสร้างประโยชน์ให้คนพิการนำไปใช้ต่อไป

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 บุคลากรของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมวัน Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน ณ อาคารศูนย์บรรณสารฯ ในช่วงเช้านางสาวปวีณา หมื่นปัญญา ประธานคณะทำงาน 5ส ได้กล่าวเปิดกิจกรรม หลังจากนั้นบุคลากรได้ร่วมกันทำดอกกุหลาบด้วยใบเตย​เพื่อนำไปลดกลิ่นในห้องน้ำ หลังจากนั้นได้ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่ Green Forest และขัดล้างบริเวณพื้นลานกิจกรรม ช่วงบ่ายเป็นการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในอาคารศูนย์บรรณสารฯ เพื่อความเป็นระเบียบและเรียบร้อย ซึ่งหลังจากทำกิจกรรมแล้วพื้นที่ภายในศูนย์บรรณสารฯ สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นตามหลัก 5ส และเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ผู้บริหารและบุคลากรจากบริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย ศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยคุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากบริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่ของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับพัฒนาการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของบริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงรายต่อไป ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม “หอมเอย…เตยหอม”

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 ทางห้องสมุดได้จัดกิจกรรม “หอมเอย…เตยหอม” (Hom Oei Toei Hom) กับการสาธิตวิธีพับดอกกุหลาบจากใบเตย ทั้งสวย หอม แถมดับกลิ่น ~ ณ Living & Learning Zone ชั้น 3 ทางห้องสมุดต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ สามารถดูวิดีโอการสาธิตได้ที่ >>> https://youtu.be/Un2dYDu5TeA ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการและการดำเนินการสำนักงานสีเขียวกับ สำนักหอสมุดกลาง มจพ.

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงาน ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1 2 3 6