ต้นไม้ในห้องสมุด

ไม้ประดับ ไม้กระถาง และพื้นที่สีเขียวในห้องสมุด

ไม้ประดับและไม้กระถาง

ศูนย์บรรณสารฯ ร่วมกับส่วนอาคารสถานที่ ในการจัดสวนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในห้องสมุดให้ร่มรื่น สบายตา นอกจากนี้ยังให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับคุณสมบัติของไม้ประดับที่ช่วยลดโลกร้อนและมลภาวะ ทั้งนี้ ได้นำไม้ประดับที่ช่วยลดโลกร้อนประดับตกแต่งตามมุมต่าง ๆ ของห้องสมุดด้วย

ต้นไม้ในห้องสมุด

สวน Green Forest

นอกจากนี้ยังจัดพื้นที่ Green Forest เพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียว ที่ผู้ใช้บริการสามารถนั่งอ่านหนังสือ หรือทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ในบริเวณนั้นได้