เส้นทางอพยพกรณีฉุกเฉิน

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ (เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว ฯลฯ) ให้ผู้ใช้บริการอพยพตามเส้นทาง ดังต่อไปนี้

(*คลิกที่รูปภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)