ศูนย์บรรณสารฯ ร่วมรับมอบเกียรติบัตร “คนไทย หัวใจไร้คาร์บอน”

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2562 ศูนย์บรรณสารฯ ร่วมรับมอบเกียรติบัตร “คนไทย หัวใจไร้คาร์บอน Carbon-neutral man” จากนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลียร์ กรุงเทพฯ โดยเป็นกิจกรรมที่ศูนย์บรรณสารฯ ร่วมประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และร่วมชดเชยกิจกรรมคาร์บอนเครติตขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก)