ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรม​ เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้แก่บุคลากร​ ของศูนย์บรรณสารฯ​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ และความเข้าใจ​ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากคุณเพชรประกายแก้ว​ ดวงหฤทัยทิพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด​ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากร ซึ่งพนักงานศูนย์บรรณสารฯ ทุกคนได้รับความรู้ และจะนำไปปฏิบัติในการการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่