ศูนย์บรรณสารฯ ส่งผลงานเข้าร่วมนิทรรศการของชมรมห้องสมุดสีเขียว

ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดทำ กระเป๋าจากกระสอบเหลือใช้ และที่ใส่อุปกรณ์สำนักงานจากกระดาษเหลือใช้ เข้าร่วมแสดงนิทรรศการของชมรมห้องสมุดสีเขียว (Green DIY) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี โดยมีห้องสมุดในเครือข่ายกว่า 10 แห่ง นำผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ จากวัสดุเหลือใช้ เข้าร่วมแสดงและเป็นของที่ระลึกมอบให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก