ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 บุคลากรของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมวัน Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน ณ อาคารศูนย์บรรณสารฯ
ในช่วงเช้านางสาวปวีณา หมื่นปัญญา ประธานคณะทำงาน 5ส ได้กล่าวเปิดกิจกรรม หลังจากนั้นบุคลากรได้ร่วมกันทำดอกกุหลาบด้วยใบเตย​เพื่อนำไปลดกลิ่นในห้องน้ำ หลังจากนั้นได้ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่ Green Forest และขัดล้างบริเวณพื้นลานกิจกรรม ช่วงบ่ายเป็นการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในอาคารศูนย์บรรณสารฯ เพื่อความเป็นระเบียบและเรียบร้อย ซึ่งหลังจากทำกิจกรรมแล้วพื้นที่ภายในศูนย์บรรณสารฯ สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นตามหลัก 5ส และเกณฑ์สำนักงานสีเขียว