ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมกิจกรรม “ตลาดนัดขยะรีไซเคิล” ครั้งที่ 3

เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00-16.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมกิจกรรม “ตลาดนัดขยะรีไซเคิล” ครั้งที่ 3 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 หน้าห้อง M-Learning Space โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดในเรื่องการคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง และรวบรวมขยะรีไซเคิลมาแลกของรางวัลมากมาย โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วม จำนวน 78 คน และได้รับขยะรีไซเคิล ได้แก่ ขวดน้ำดื่ม ขวดแก้ว ลังกระดาษ รวมจำนวน 85.8 กิโลกรัม ทั้งนี้ศูนย์บรรณสารฯ ได้ส่งมอบให้ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้หากนักศึกษาท่านใดพลาดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจ รวบรวมขยะรีไซเคิลไว้แล้วพบกับกิจกรรม “ตลาดนัดขยะรีไซเคิล” ครั้งที่ 4 ในงาน MFU Book Fair 2023 ที่จะจัดในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นี้ค่ะ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม