ศูนย์บรรณสารฯ นำกล่องกระดาษ ส่งต่อให้ในแคมเปญ reBox

เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำกล่องกระดาษไม่ใช้แล้วจำนวน 60 กิโลกรัม ส่งมอบให้บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในแคมเปญ reBox “กล่อง BOX บุญเพื่อคนพิการ” เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นกล่องใหม่ และสร้างประโยชน์ให้คนพิการนำไปใช้ต่อไป