นิทรรศการออนไลน์ วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566

ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการออนไลน์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี
สามารถเข้าชมได้ที่ >>> http://www.library.mfu.ac.th/go/no-tobacco-day-2023
พิเศษ สำหรับนักศึกษา เมื่อเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการออนไลน์และตอบคำถามสั้นๆ ใน Mini Quiz รับไปเลย คะแนน MFU Character 3 คะแนน และการสะสมแต้มของ Smart User 3 แต้ม
ทางศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุน การลด ละ เลิกบุหรี่สำหรับทุกคน ขอให้ควันบุหรี่ร้ายไม่ทำลายทุกคนนะคะ
🌿กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในโครงการ ISO 14001:2015 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน