ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม “ถุงยาใจ” 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.00-16.00 น.  ณ พื้นที่การเรียนรู้ M-Learning space  ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ ISO 14001:2015  ของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

“ถุงยาใจ” เป็นการนำขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษเหลือใช้ประเภทต่างๆ เช่น ซองบรรจุภัณฑ์ ซองกระดาษ A4 ซองกระดาษสีน้ำตาล ฯลฯ  มาพับเป็นถุงใส่ยา โดยมีนักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ศูนย์บรรณสารฯ ได้ส่งมอบถุงยาจำนวนกว่า 390 ถุง ให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เพื่อนำไปแจกให้ผู้ป่วยสำหรับใส่ยาหรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป