ศูนย์บรรณสารฯ ร่วมกับส่วนอาคารฯ มฟล. จัดการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม​ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16:00 น.​ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับส่วนอาคาร​สถานที่​ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้แก่พนักงาน แม่บ้าน และรปภ.ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง​ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนรักษาความปลอดภัย​ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก​ ในพระบรมราชูปถัมภ์​ โดยคุณยิ่งยศ ยศยิ่งยง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งเนื้อหาในการอบรมเกี่ยวกับ​ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้​ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง​ วิธีการรับมือกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว​ และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน หลังจากนั้นเป็นการซักซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้​ และกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวตามลำดับ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม