ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร เมื่อ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณด้านข้างอาคารบริการวิชาการ (AS) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและเพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงด้านสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม