นิทรรศการออนไลน์ วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566

ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการออนไลน์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี สามารถเข้าชมได้ที่ >>> http://www.library.mfu.ac.th/go/no-tobacco-day-2023 พิเศษ สำหรับนักศึกษา เมื่อเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการออนไลน์และตอบคำถามสั้นๆ ใน Mini Quiz รับไปเลย คะแนน MFU Character 3 คะแนน และการสะสมแต้มของ Smart User 3 แต้ม ทางศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุน การลด ละ เลิกบุหรี่สำหรับทุกคน ขอให้ควันบุหรี่ร้ายไม่ทำลายทุกคนนะคะ กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในโครงการ ISO 14001:2015 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นิทรรศการออนไลน์ “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2565

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ใน เรื่องของสภาพแวดล้อม ในกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก” ในวันที่ 31 พฤษภาคม2565 โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ในรูปแบบออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้ที่ https://www.library.mfu.ac.th/go/online-no-tobacco

นิทรรศการวันงดสูบบุหรี่โลก (2564)

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ใน เรื่องของสภาพแวดล้อม ในกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก” ในวันที่ 31 พฤษภาคม2564 โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ในรูปแบบออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้ที่ https://mfulib2564.wixsite.com/worldnotobaccoday